Іван Савович Зозуля

– доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої освіти України, проректор з наукової роботи Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика і завідувач кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги (нині – кафедра медицини невідкладних станів), член Нью-Йоркської Академії наук, лікар невролог.

/Files/images/Зозуля.jpg

Іван Савович ЗОЗУЛЯ народився 12 серпня 1939 р. в с. Волоське Деражнянського району Хмельницької області.

У 1959 р. з відзнакою закінчив Чернівецький медичний інститут, у 1965 р.– Чернівецький державний медичний інститут. У 1965–1968 рр. працював лікарем у Вовковинецькій дільничній лікарні Хмельницької області, Хмельницькій обласній лікарні, наступні два роки проходив клінічну ординатуру на кафедрі нервових хвороб №1 Київського державного інституту удосконалення лікарів. У 1972 р. захистив кандидатську – «Сосудистая патология мозга по данным электроэнцефалографии, реоэнцефалографии и эхоэнцефалографии» (нервові хвороби). Протягом 1970-1978 рр. – лікар, завідувач неврологічним відділенням Київської обласної клінічної лікарні. Із 1978 р.– асистент, доцент кафедри нервових хвороб. В 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему «Реабилитация больных с неврологическими проявлениями гипертонической болезни» (нервові хвороби, кардіологія). Із 1990 р.– доцент, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. У 1992 р. присвоєно вчене звання професора. Обраний академіком Академії наук вищої освіти (1994), академіком Міжнародної академії освіти і науки (2016), Української академії оригінальних ідей (1982), Міжнародної Європейської академії природознавства (2002). Проректор з наукової роботи НМАПО імені П.Л.Шупика з 1990 р. до 2015 р.

Виростив 2 дітей. Син – Зозуля Андрій Іванович, 1973р. н., закінчив НМУ імені О. О. Богомольця, сьогодні доктор медичних наук, професор кафедри медицини невідкладних станів, нейрохірург Олександрівської міської клінічної лікарні, Головний нейрохірург Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації. Донька – Тростянська Ярослава Іванівна, 1974 р. н., закінчила НПУ імені Драгоманова і Інститут міжнародних відносин, юрист, кандидат юридичних наук. Працює заступником голови Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Захист дисертаційних робіт

1972 р. захистив кандидатську дисертацію «Сосудистая патология мозга по данным электроэнцефалографии, реоэнцефалографии и эхоэнцефалографии». Наукові керівники: док. мед. н., професор Панченко Д. І., док. мед. н., професор Мачерет Є. Л.

1990 р.– докторську дисертацію на тему «Реабилитация больных с неврологическими проявленими гипертонической болезни». Науковий консультант – док. мед. н., професор Мачерет Є.Л. Офіційні опоненти: професор Маньковський Н. Б., професор Грицюк А. І., професор Курако Ю. Л.

Лікувальна і наукова діяльність

Автор понад 1000 друкованих праць, 50 підручників і монографій, 35 навчальних посібників, 63 винаходів. Під його керівництвом підготовлено й захищено ряд докторських і кандидатських дисертацій. Є членом двох спеціалізованих вчених рад: нервові хвороби; терапія та сімейна медицина. Головний редактор журналів «Український медичний часопис», «Екстрена медицина», «Інформаційний вісник» Академії наук вищої освіти України. Науковий редактор «Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика», журналу «Острые и неотложные состояния в практике врача». Член редакційної колегії журналів «Лікарська справа», «Вісник психоневрології», «Хирургия ХХ века», «Здоров'я суспільства» та інші.

Громадська робота

Головний редактор журналу «Український медичний часопис», голова редакційної колегії «Інформаційного вісника» Академії наук вищої освіти України, науковий редактор «Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика», журналу «Острые и неотложные состояния в практике врача», член редакційних рад ряду журналів («Лікарська справа», «Вісник психоневрології», «Хирургия ХХ века» та ін.) та газети «Ваше здоров'я».

Нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Початкові та зворотні форми порушень мозкового кровообігу. Розробка і впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації в Україні» (1993). Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998); Інтернаціональним біографічним центром Кембриджського університету визнаний як «Людина року 1999-2000»; член Нью-Йоркської Академії наук (1999). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007); почесними грамотами і подякою Міністерства охорони здоров'я України (1999, 2008); почесною грамотою Верховної Ради України (2003, 2009); почесною грамотою Київського міського голови (2004); Благословенною грамотою Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета (2002); знаками «Отличник здравоохранения СССР» (1987), «Відмінник освіти України» (2004); орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня (2004); Почесним дипломом Міносвіти і науки, Академії педагогічних наук України, Третьої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» (2006); Дипломом і другою Премією АНВО України за цикл посібників з неврології (2005); Дипломом та першою Премією з інновації «Підручники» АНВО України (2008). Указом Президента України нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008), у 2011 р., 2014 р.– подякою ректора та пам'ятною медаллю НМАПО імені П.Л.Шупика, у 2012 р.– грамотою Київської обласної держадміністрації. У 2016р. цей перелік нагород доповнили диплом, вимпел «За 1 місце» у рейтингу кафедр НМАПО імені П.Л.Шупика за 2015 рік, медаль «За заслуги в галузі освіти і науки» (2016). Нагороджений відзнакою "Почесний громадянин Деражнянського району" Деражнянською районною радою (2009).

Патенти

54 патенти, основні:

1. Способ лечения больных вегетососудистой дистонией по ваго-инсулярному типу, 1985 г.

2. Способ реабилитации больных с заболеваниями периферической нервной системы, 1985 г.

3. Способ лечения ночного недержания мочи, 1986 г.

4. Способ лечения хронического нарушения венозного кровообращения головного мозга, 1987 г.

5. Спосіб лікування перифіричної невропатії, 1997 р.

6. Спосіб визначення ступеня гіпертрофії міокарда у хворих з гіпертонічною хворобою 2-го ступеня, 2004 р.

7. Спосіб лікування запальних захворювань головного мозку і його оболонок, 2005 р.

8. Спосіб лікування низької віріабельності ритму серця, 2005 р.

9. Спосіб електротерапії, 2005 р.

10. Пристрій для санації спинномозкової рідини з контролем її тиску, 2005 р.

11. Ендопротез міжхребцевого диску, 2005 р.

12. Спосіб санації спинномозкової рідини та пристрій для його здійснення, 2005 р.

13. Тренажер для профілактики і тренування опорно-рухового апарату, 2005 р.

14. Тренажер «марс-мотильок», 2005 р.

15. Пристрій для лікування порожнин чи ран, 2006 р.

16. Пристрій для дренування ліквору, вмісту кисти, пухлин головного мозку або рідини із інших порожнин, 2006 р.

17. Спосіб корекції порушень компенсаторно-пристосовних механізмів при дисциркуляторній енцефалопатії, 2007 р.

18. Спосіб корекції нестабільності хребцево-рухових сегментів, 2007 р.

19. Спосіб лікування вертеброгенної цервікалгії, що обумовлена дегеративними змінами міжхребцевих дисків в сполученні з порушеннями функцій суглобів і м'язово-зв'язкового аппарату, 2007 р.

20. Спосіб лікування дискогенної радикулопатії, 2009 р.

21. Спосіб лікування когнитивних порушень, 2010 р.

22. Спосіб лікування інфаркту мозку, 2010 р.

23. Спосіб корекції гемодинаміки при ішемічному інсульті на фоні хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка, 2011 р.

24. Спосіб лікування початкових проявів недостатномсті кровопостачання головного мозку та дисциркуляторної енцефалопаптії на фоні церебральнгого атеросклерозу та гіпертонії, 2012 р.

25. Спосіб оцінки вираженності соціальних факторів ризику мозкового ішемічного інсульту, 2017 р.

Книги І. С. Зозулі у фонді Деражнянської центральної міської бібліотеки

1. Зозуля І. С. Інсультоподібний перебіг запальних процесів головного мозку та його оболонок / І. С. Зозуля, С. О. Карета. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 83 с.
В монографії висвітлено клінічні особливості перебігу інсультоподібних запальних процесів головного мозку та його оболонок, діагностичні критерії і тактика надання невідкладної медичної допомоги. Монографія призначена для неврологів, лікарів: медицини невідкладних станів, сімейної медицини, загальної практики, нейрохірургів, лікарів-курсантів, інтернів післядипломної освіти та студентів медичних ВНЗ.

2. Зозуля І. С. Думки вголос : автобіографічний нарис. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2009. – 298 с.
Книга містить особисті спогади Івана Савовича про себе, сім'ю, рідних, про видатних вчених, колег. Збірник не тільки розкриває життєвий і творчий шлях прекрасної людини І. С. Зозулі, його безмежну працю, талант як високо-кваліфікованого лікаря-невролога, прикрасного педагога і обдарованого вченого, а також є історичним твором.

3. Зозуля І. С. Практичні навички з медицини невідкладних станів / І. С. Зозуля, В. І. Боброва та ін. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2008. – 164 с.
В посібнику висвітлені питання серцево-легеневої реанімації, кардіогенний шок, надання невідкладної медичної при гострому коронарному синдромі, при гіпертензивних кризах, при порушеннях ритму серця; при гострих порушеннях мозкового кровообігу; при травмах живота, діагностика та надання невідкладної допомоги при шлунково-кишкових кровотечах, при опіках; методика трахеотомії і конікотомії; надання допомоги при тампонаді серця. Приведені еталони надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах.
Посібник розрахований на лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів, лікарів-слухачів, інтернів.

4. Вороненко Ю. В. Наукова діяльність та підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика за 2008 рік : довід. присвячується 90-річчю з дня заснування НМАПО ім. П.Л.Шупика / Ю. В. Вороненко, Ю. П. Вдовиченко, І. С. Зозуля та ін. – Київ : ТОВ «АЛВІЯ», 2008. – 431 с.
В довіднику представлені результати наукової діяльності та підготовка наукових кадрів за 2008 рік: завдання наукової діяльності співробітників академії. Відзнаки, нагороди, дипломи, отримані науковцями.
Книга рекомендована для використання співробітниками кафедр НМАПО ім. П.Л.Шупика, інтернами, курсантами, докторантами, аспірантами.

5. Медицина неотложных состояний : Скорая и неотложная медицинская помощь : учебник / И. С. Зозуля и др.; под. ред. И. С. Зозули. – Киев : Медицина, 2008. – 696 с.
В цьому навчальному посібнику містяться основні розділи невідкладних станів, які зустрічаються в медичній науці і практиці при різноманітних захворюваннях. Для студентів ВНЗ ІV рівня акредитації, для лікарів-інтернів, для лікарів всіх спеціальностей, які вивчають медицину невідкладних станів, сімейних лікарів та ін.

6. Зозуля И. С. Гормоні и мозг / И. С. Зозуля, В. И. Боброва и др. – Киев : ЧП Балюк И. Б., 2008. – 163 с. : табл.
Монографія розширює уявлення про клінічні прояви неврологічні розлади, що виникають при порушеннях гормонального гомеостаза. Представлено великий бібліографічний огляд по даній проблемі.
Монографія розрахована на неврологів, ендокринологів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів суміжних спеціальностей.

7.Зозуля І. С. Медицина невідкладних станів : збірник тестових завдань / Мін-во охорони здоров'я України; Київ. мед. ак. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика; І. С. Зозуля, В. І. Боброва та ін. – Київ : [б. в.], 2008. – 159 с.
Збірник тестових завдань створений на основі нової програми з фаху «Медицина невідкладних станів». Розрахований на лікарів швидкої допомоги, викладачів кафедр, які ведуть підготовку лікарів-курсантів та інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів». Також буде корисним для лікарів інших спеціальностей.

8.Зозуля І.С. Невідкладні стани при гострих отруєннях / І. С. Зозуля, О. В. Іващенко та ін. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2008. – 102 с.
Видання містить інформацію про найбільш поширені отруєння, які стають причиною звернення за медичною допомогою. Представлена характеристика токсичних речовин і антидотна терапія. Цей посібник розрахований на лікарів-анестезіологів, токсикологів, лікарів медицини невідкладних станів та медицини катастроф, сімейних лікарів та інтернів.

9.Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика / Мін-во охорони здоров'я України; наук. ред. проф. І. С. Зозуля. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2007. – Вип. 16. Кн.2. – 929 с.
В цій книзі висвітлені актуальні питання терапії, неврології, кардіології, клінічної імунології та алергології, фтизіатрії, судової медицини, інфекційних хвороб і наукові та науково-експериментальні роботи. Збірник розрахований на терапевтів, неврологів, лікарів інших спеціальностей та може бути корисний для викладачів медичних закладів.

10.Зозуля І. С. Невідкладна допомога хворим з гострою кардіальною патологією на догоспітальному етапі / Київ. мед. ак. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика; І. С. Зозуля, Т. І. Ганджа та ін. – Київ : [б. в.], 2007. – 30 с.
В даному керівництві на основі власного клінічного досвіду авторів, міжнародних рекомендацій та даних багато центрових рандомізованих досліджень, в стислій формі викладені принципи надання невідкладної допомоги хворим з ургентними кардіологічними станами.
Видання призначене для лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів, лікарів-інтернів.

11.Зозуля И. С. Острые отравления: диагностика и неотложная помощь / И. С. Зозуля, О. В. Иващенко и др. – Киев : ЧП Балюк И. Б., 2007. – 90 с.
Видання містить інформацію про найбільш поширені отруєння, які стають причиною звернення за медичною допомогою. Представлена характеристика токсичних речовин і антидотна терапія.
Цей посібник розрахований на лікарів-анестезіологів, токсикологів, лікарів медицини невідкладних станів та медицини катастроф, сімейних лікарів та інтернів.

12. Симпозіум (V школа-семінар) «Проблемні питання медицини невідкладних станів» : матеріали симпозіуму 5-6 квіт. 2007 р. / під ред. док. мед. н., проф. І. С. Зозулі. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2007. – 162 с.
У збірнику опубліковані наукові праці учасників симпозіуму, які висвітлюють актуальні питання в області надання швидкої і невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони розраховані на лікарів-курсантів та інтернів, лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги і медицини катастроф, неврологів, нейрохірургів, сімейних лікарів.

13.Зозуля І. С. Особливості перебігу атипових форм мозкових інсультів ішемічного характеру (діагностика, клініка, лікування) / І. С. Зозуля, В. І. Боброва, О. В. Костовецький. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2005. – 156 с.
У монографії висвітлені питання визначення атипових форм мозкових ішемічних інсультів, їх діагностика, лікування і профілактика. Монографія розрахована на лікарів-неврологів, нейрохірургів, лікарів-курсантів та інтернів, сімейних лікарів.

14.Зозуля І. С. Діагностика, комплексне лікування, реабілітація, профілактика і організаційні заходи з питань церебрального інсульту / І. С. Зозуля, В. І. Боброва та ін. – Київ : ПП Балюк І. Б., 2005. – 70 с.
В посібнику висвітлені питання діагностики, комплексного етапного лікування ішемічного і геморагічного інсульту. Крім того, приділено увагу питанням факторів ризику, профілактиці та організаційним заходам з питань церебральних інсультів. Методичні рекомендації розраховані на лікарів-курсантів та інтернів, лікарів швидкої і невідкладної допомоги, невропатологів, нейрохірургів, сімейних лікарів.

15. Медицина невідкладних станів : збірник тестових завдань / Мін-во охорони здоров'я України; Київ. мед. ак. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика; І. С. Зозуля, В. І. Боброва та ін. – Київ : БУКОВИНАпрінт, 2003. – 155 с.
Збірник тестових завдань створений на основі нової програми з фаху «Медицина невідкладних станів». Розрахований на лікарів швидкої допомоги, викладачів кафедр, які ведуть підготовку лікарів-курсантів та інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів». Також буде корисним для лікарів інших спеціальностей

16.Зозуля І. С. Кома: діагностика та невідкладна допомога : навчально-методичний посібник / Зозуля, В. І. Боброва та ін. – Київ : БУКОВИНАпрінт, 2003. – 100 с.
У посібнику узагальнено досвід колективу кафедри медицини невідкладних станів Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика та базової клініки Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з сучасних позицій у питанні етіології, патогенезу, клініки, діагностики основних коматозних станів та надання невідкладної допомоги. Розрахований на слухачів системи до- та післядипломної підготовки, лікарів всіх спеціальностей практичної ланки охорони здоров'я.

Кiлькiсть переглядiв: 608

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.